Poród przed terminem – co warto o nim wiedzieć

Nie każdą ciążę udaje się donosić do terminowego rozwiązania. Przedwczesne porody, to wciąż dość często występujące zjawisko, chociaż zgodnie ze statystykami szpitalu, mamy do czynienia z tendencją malejącą tego zjawiska.

Za przedwczesny poród, uważany jest powszechnie ten, który dotyczy dziecka przed 30 tygodniem życia, którego waga zwykle nie przekracza 1,5 kg. Najczęstszym problemem, który jest związany z przedwczesnym porodem jest niewydolność szyjki macicy. Drugi najczęstszy powód, to przedterminowe występowanie skurczów porodowych. Znacznie więcej można wymienić tzw. pośrednich powodów tego stanu rzeczy. Z reguły do występowania przedwczesnych porodów przyczynia się wykonywanie czynności, które są nieodpowiednie dla zdrowia matki i jej dziecka. Chodzi między innymi o palenie w ciąży, wykonywanie ciężkich prac fizycznych, zbyt młodego wieku matki, nadwagi lub niedowagi, ciąż mnogich, czy chociażby braku odpowiedniej opieki. Nie znaczy to jednak, że aby wystąpił przedwczesny poród, musi wystąpić któryś lub kilka z wymienionych elementów. Czasem organizm kobiety po prostu odmawia posłuszeństwa, a przyczynę takiego stanu rzeczy ciężko zdiagnozować.