Czy seks w ogóle jest potrzebny współczesnemu człowiekowi

Seks jest sferą, która na stałe towarzyszy życiu niemal każdego człowieka. Choć bardzo złożona, można ją dość łatwo opisać i scharakteryzować. Pytanie jednak, czy współczesnemu człowiekowi seks jest jeszcze w ogóle potrzebny?

Pytanie może brzmi nieco dziwnie, ale czy rzeczywiście takie jest? W końcu współczesny człowiek bardzo często siedzi zamknięty w swoim świecie, z oczami utkwionymi w ekran komputera, z słuchawkami na uszach, zagubiony w wirtualnym świecie. Okazuje się, że ludzkie pragnienia seksualne zależne są zarówno od kwestii biologicznych, jak psychicznych, ale i uwarunkowań społecznych oraz kulturowych. Jeśli zestawimy ze sobą wszystkie te elementy, które cechują życie przeciętnego, współczesnego człowieka, może się okazać, że sfera seksualna bywa mniej lub bardziej zaburzona. Wynika to z bardzo wielu czynników: pornografii, nastawienia na karierę i samorozwój, brak głębszych relacji między partnerami, czy instrumentalne podejście do kwestii współżycia.

Warto zatem na temat seksualności, także tej swojej, spojrzeć z lekkiego dystansu. Chodzi nie tyle o nagłą zmianę podejścia do całości tematu, co raczej uświadomienie sobie, jak wygląda, a jak wyglądać powinien seks jako taki.